Nejčastější gramatické jevy na HSK II

Nejčastější gramatické jevy na HSK II

Jednotlivé příkladové věty jsou přeložené ve cvičení pod článkem.


1. ukazuje na množství, kvantitu 他一次就考过了HSK
2. ukazuje na to, že se něco stalo brzy 他九点就睡觉了
3. ukazuje na to, že jedná událost následovala hned po jiné 我一听就明白
4. význam „jenom“ = 只 昨天就他没参加了
5. ukazuje na to, že se něco se za chvíli/rychle stane 我这就去
6. „určitě“ 银行就在这里

至少
1. alespoň, (přinejmenším) 他至少会说一声对不起

多半1. většina; pravděpodobně 今天多半要下雨


1. více = 更加 今天还比昨天热
2. naznačuje, že stav se nezměnil, „stále“ 她还那么漂亮
3. ukazuje na malé množství, „“ 天还没亮他们就出发了
4. ukazuje na to, ze stupeň/množství téměř nestačí „jen tak tak“ 还可以
5. mění tón věty – zdůrazňuje 这还用问吗?


1. znovu 你再说一遍
2. naznačuje pokračování děje, „už“ 我不能再等了
3. 再……也/还是 …znovu, stejně… 即使在解释,他也不会同意的
4. 再+也+不/没(有) už nikdy 我真巴望我们再也不分开了

Cvičení
– ve cv. jsou přeložené věty ze zhrnutí gramatiky, v (téměř) každé větě jsem zvýranila slovo, které se pokuste přeložit (možnosti jsou: 就,至少, 多半, 再)

1.HSK udělala napoprvé
2. nemůžu čekat
3. Doufám, že nás už nikdy nerozdělí
4. Ještě se nerozednilo a oni už vyrazili
5. Šel spát v devět hodin
6. Na to se (opravdu) musíš ptát?
7. Je velmi pravděpodobné, že dneska bude pršet
8. Ještě to ujde
9. Zopakuj to/Řekni to ještě jednou
10. Alespoň se omluvil (alespoň uměl říci promiň)
11. Hned jak to slyšel, porozuměl (Slyšel to a hned porozuměl)
12. I kdyby si mu to znovu vysvětlil, stejně by nesouhlasil
13. Stále je krásná
14. Včera se jenom on nezapojil
15. jdu (Hned jdu)
16. Dneska je (ještě) víc horku než včera
17. Banka je určitě tady


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.