Tag Archives: HSK

Nejčastější gramatické jevy na HSK II

Nejčastější gramatické jevy na HSK II

Jednotlivé příkladové věty jsou přeložené ve cvičení pod článkem.


1. ukazuje na množství, kvantitu 他一次就考过了HSK
2. ukazuje na to, že se něco stalo brzy 他九点就睡觉了
3. ukazuje na to, že jedná událost následovala hned po jiné 我一听就明白
4. význam „jenom“ = 只 昨天就他没参加了
5. ukazuje na to, že se něco se za chvíli/rychle stane 我这就去
6. „určitě“ 银行就在这里
Read the rest of this entry