Nejčastější otázky v poslechu

Nejčastější otázky v poslechu

1.
第一个人什么意思? – Co říká první člověk?
第二个人什么意思?- Co říká druhý člověk?
男的什么意思?- Co říká muž?
女的是什么意思?- Co říká žena?

2.
这段话告诉我们什么? – Co se dozvídáme z toho promluvy?
从对话中我们可以知道什么? Z tohoto dialogu se dozvíme co?

3.
这两人再谈论什么?- O čem diskutují tito dva lidé?

4.
说话人可能是做什么的?- Co pravděpodobně dělají mluvčí/promlouvající?

5.
这两人之间是什么关系? – Mezi těmito dvěmi lidmi je jaký vztah?

6.
这段对话可能发生在什么地方?- Tento dialog se může odehrávat na jakém místě?

7.
男的是什么口气? – Jaký je postoj (tón promluvy) muže?
女的什么口气? – Jaký je postoj (tón promluvy) ženy?


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.