Category Archives: Zajímavé články o čínštině a Číně

Rozpolcené Japonsko a navenek jednotná Jižní Korea

Rozpolcené Japonsko a navenek jednotná Jižní Korea

Na první pohled, a zejména ve srovnání se svou severní sestrou, je Jižní Korea stabilní země, jednotně usilující o ekonomický růst a pokrok mírovou cestou.
Skutečnost je ale jiná. Korea je, jak co se týče svých obyvatel, tak i novinářů a akademické obce rozpolcená, na konzervativce a liberály. Pro ilustraci uvedu několik příkladů, které nejlépe ilustrují kontrast mezi těmito dvěma skupinami.
Pravděpodobně největší rozpolcenost je co se týče názorů na Severní Koreu. Konzervativci pohlíží na Severní Koreu nepřátelsky. Jako nepřekonatelný problém vidí přístup Severní Korei k lidským právům a fakt, ze vlastní nukleární zbraně. V kontrastu k něm vidí liberálové v nacionalistické světle a tudíž věří ve spolupráci se Severní Koreou, která povede ke sjednocení.
S tímto rozdílem je spojen i rozdílný pohled konzervativců a liberálů na možné spojenectví se Spojenými státy a Čínou. Konzervativci podporují spíše spolupráci se Spojenými státy, zatímco liberálové se přiklánějí k Číně.
Možná vám v tuto chvíli připadají konzervativci sympatičtější, je ale zásadní nezapomenout, jaké jsou možné důvody jejich postoje. Domnívám se, že to jsou především ekonomické důvody. Spojenectví se Spojenými státy otvírá dveře na mnohé zahraniční trhy a zároveň pro velké zahraniční investice. Liberálové vnímají tuto situaci jako zesilující sociální nerovnost a nespravedlnost, a proto se zaměřuje na zakládání a posilování odborů.
Ptáte se, jak je možné, že navenek vypadá Korea tak jednotně? Odpověď je jednoduchá. Konzervativci mají pod svým pomyslným palcem nejen nepoměrně větší množství financí, ale také přístup ke sponzorům a podpoře ze Spojených států.

V Japonsku není finanční nerovnost mezi konzervativci a liberály tak výrazná. Hlavní oblast jejich rozporu je známá široké veřejnosti – je to rozdílný přístup k minulosti. Zatímco konzervativci nevidí v historii Japonska nic, za co by se měli omlouvat, liberálové připouštění, že Japonskou v minulosti „pochybilo“. Hlavní argument konzervativců je fakt, ze až by se mohlo zdát, že se Japonsko v minulosti chovalo agresivně, bylo to jen proto, že se Japonsko snažilo pomoci okolním státům zbavit se koloniálních velmocí.
Podobně jako v Korei, japonští konzervativci podporují USA. Ale japonští liberálové se, v kontrastu s těmi korejskými, nepřiklání k Číně, nýbrž věří, že Japonsko žádné spojence nepotřebuje. Je ale nutno říci, že Čínu považují za slibného partnera.

Tak nevím, jestli bych v Korei a v Japonsku byla spíše konzervativec nebo liberál. Pokud vy v tom máte jasno, také máte něco na srdci, pište do komentářů.

 

Obyvatelstvo Číny – obecné ale ne nudné fakta

Obyvatelstvo Číny – obecné ale ne nudné fakta

Čína je s více než 1,3 miliardami obyvatel nejlidnatější zemí na světě Podle některých předpokladů za stávajícího vývoje stane do dvaceti let nejlidnatější zemí Indie.
Jak vypadá čínské obyvatelstvo z demografického a statistického hlediska? 3,4 osoby na domácnost, přičemž i dnes se můžete setkat s rodinami, kde sice mají jedno dítě, ale přitom jeho rodiče pochází ze sedmi i více sourozenců. 6,9% obyvatel se nachází v postproduktivním věku, ačkoliv se nám toto číslo teď nemusí zdát vysoké, je důležité zamyslet se, co se stane, když půjde do důchodu poslední generace, která nebyla ovlivněna politikou jednoho dítěte neboli generace, kde bylo běžné mít mnoho sourozenců živeni s generací v produktivním věku, kde budou převazovat jedináčci.

Přes 91,6% obyvatel jsou Hanové neboli etničtí Číňané. Kdo je těch zbývajících necelých 9 procent:? Převážně je představuje 56 etnických menšin žijících na území Číny jako např. v ČR dobře známí Tibeťané, Mongolové nebo Miaové. Jako Číňan je totiž považován každý, kdo trvale žije na území Číny.

Negramotných nebo pologramotných (to znamená, že umí číst méně než 1500 znaků) je v Číně 6-7% obyvatel. Zajímavostí je, že ačkoliv v Číně trvale žije mnoho různých menšin, které používají vlastní jazyky, snad všechny také mluví čínsky. Jedním z důvodů je dle mého názoru i fakt, že z výjimkou Korejské oblasti v kraji Yanbian neexistují vysoké školy, kde by nebyla nutná znalost čínštiny (nebo samozřejmě angličtiny).
Obyvatelstvo je nerovnoměrně rozloženo – většina se nachází na východním pobřeží a na jihu a jihovýchodě Číny. S tím jsou spojeny i problémy s distribucí surovin a velkou zátěží na ekosystém v hustě osídlených oblastech

 

Panda velká

Panda velká

Panda patří do čeledě medvědovité a o řádu šelmy. Jejím přirozeným nepřítelem je sněžný levhart (ale přiznejme si, že větším nepřítelem je stejně člověk). V přírodě se dnes vyskytuje kolem 1200 exemplářů, které dorůstají mezi 120-150cm a váží mezi 75 až 160kg.

Řadí se mezi masožravce (ale trávicí ústrojí býložravce), ale ve skutečnosti je všežravec – jí i vajíčka a hmyz (ale velmi málo). Hlavní potravou pandy jsou bambusové výhonky a kořínky, někdy i listy a hlízy některých trav. Bambus, kterým se panda, jak víme převážně živí, roste velmi rychle – za 2 dny poroste až o 2 metry. Panda ho spořádá až 35kg a jedením stráví až 16 hodin denně. Tělo pandy je způsobné „žravému“ stylu života – panda má tzv. kolíkovou kost, která slouží jako palec (vyrůstá proti ostatním prstům), takže dokáže velmi dobře trhat rostliny a stáhnout z nich listy. Oproti jiným zvířatům má také mohutné stoličky, které slouží hlavně k drcení výhonků.

Pandy se rozmnožují jedenkrát za 2 roky, přičemž jejich pohlavní dospělost je mezi 4 až 8 roky. Je zaznamenáno, že pandy mají 1-2 mláďata (zcela výjimečně mohou mít i 3), často ale přežívá pouze 1. Mláďata jsou skutečně maličká – měří kolem 15cm a váží přibližně 100g, jsou holá a bezmocná.

Protože pandy žijí velmi samotářským životem, až do 70. let 19. století o nich nebylo mnoho zpráv. Dnes je panda velká symbolem Světového fondu na ochranu přírody. V 70 letech 20.stol tvořilo zapůjčování pandy velké do amerických a japonských ZOO důležitou součást diplomacie ČLR. Od 1918 pandy přestaly být používány pro diplomatické účely a Čína začala nabízet pandy k zapůjčení na deset let za 100 000 dolarů/rok, přičemž mláďata tak narozená připadnou ČLR.

V Číně jsou velmi přísné tresty za zabití pand; například v roce 1990 byli 2 rolníci veřejně popraveni za zabití 4 pand. A naopak, pokud rolník prokáže, že zachránil pandu, jeho odměna činí až dva roční platy. Pro ochranu pandy je dnes mnoho opatření, např. v oblastech, kde žijí, se nesmí kácet lesy ani pálit uhlí. Nedaleko Chengdu (v provincii Sichuan) se nachází speciální chovná stanice pro pandy, pokud budete mít příležitost, určitě ji navštivte.

 

Velká čínská zeď

Velká čínská zeď

Mnoho lidí se mylně domlouvá, že Velká čínská zeď patří mezi divy světa, není tomu tak. Všechny divy byly totiž vyhlášeny v antice a nacházejí se ve Středomoří.

Podle legendy ji chtěl postavit už Čhin Š-chuangti (údajný sjednotitel Číny), když se mu zdál sen, ve kterém se ocitl na Měsíci a z něj viděl na Zemi malou tečku (tím je myslena zeď), a tak dal impuls ke stavbě prvního úseku zdi. Read the rest of this entry