Měsíc duchů

Měsíc duchů

Měsíc duchů

Náboženství ovlivňuje život na Tchaj-wanu více než může být viditelné při pohledu na tchajwanské chrámy a mnichy. A to především (pokud možno dobré) vztahy mezi živými a mrtvými.

 

V co Tchajwanci (a Číňané obecně) věří, že se stane po smrti?

Základem víry je to, že po své smrti se mrtvý stále pohybuje mezi živými jejichž život může v dobrém i ve zlém ovlivňovat. Aby ho ovlivňovali v dobrém, nabízí se mrtvým různé „obětiny“ jako například zapálené vonné tyčinky. V čínštině se to označuje jako 趨吉避凶 (v zjednodušené čínštině 趋吉避区, pinyin: qùjíbìxiōng) což znamená přibližně odhánění zla a vábení štěstí.

Měsíc duchů (鬼月, pinyin guĭyuè) připadá na sedmý měsíc lunárního měsíce (tedy období, které v našem kalendáři připadá na srpen/září). Oficiálně začíná otevřením bran duchů (開鬼門, pinyin kāiguĭmén) a končí posledním dnem v měsíci zavíráním bran duchů (關鬼門, pinyin guānguĭmén). Většina dění během tohoto měsíce je zaměřeno na potěchu těch duchů, kteří nemají žádné potomky, kteří by jim dávali obětiny. Takoví duchové se v čínštině označují také jako „hladoví“.

Co dělat a nedělat během měsíce duchů

 • nepouživejte slovo „duch“

Aby se Tchajwanci vyhnuli použití tohoto slova, referují k duchům jako „dobří bratříčkové“ (好兄弟, pinyin: hăoxióngdì), a dokonce i samotný měsíc duchů se často označuje jako „měsíc lidových zvyků“ (民俗月, pinyin: mínsúyuè). Všeobecně se navíc doporučuje, aby se lidé během tohoto měsíce vyjadřovali s největší opatrností, protože všude kolem jsou duchové, kteří bedlivě naslouchají všemu, co řeknete.

 • neplavte

Toto pravidlo patří mezi ty, které mnoho Tchajwanců opravdu pečlivě dodržuje, a to dokonce i ti, kteří jinak tvrdí, že na duchy nevěří. Ptáte se proč? Každý, kdo se utopí se podle čínské víry stane duchem a ti se údajně stále snaží získat lidské tělo, do kterého by se mohli reinkarnovat. To by také vysvětlovalo, proč se ve staré Číně Číňané moc nehrnuli do pomoci tonoucím.

 • nenechávejte si oblečení přes noc venku

Pokud ho totiž najdou hladoví duchové, minimálně si ho vyzkouší a pak, když si ho znovu oblečete vy, onemocníte nebo zemřete. Někteří lidé dokonce věří, že během měsíce duchů můžete duchy potkat i na ulici a poznáte je právě podle oblečení bez lemu, neupravených vlasů, divného hlasu, červené záře, kterou vyzařují a krátkozrakosti.

 • nespěte s rozcuchanými vlasy

Proč? Protože by si Vás duchové mohli zaměnit za jednoho z nich…

 • nenoste černou barvu

Duchové jsou podle legend přitahování černou barvou, protože ji často nosí knězi a různí další vyznavači při obřadech.

 • nechoďte do nemocnice a přeložte si operace na jinou dobu

Teda pokud Vás to nezabije.

 • necestujte

Ještě před několika lety nabízely některé tchajwanské letecké společnosti během měsíce duchů slevu na letenky. K víře, že během touto dobou je nejlepší sedět doma přidala i nehoda autobusu jedoucího na Yangmingshan (na Taiwanu), který sjel z útesu a přes dvacet pasažérů zahynuli.

 • nesejte v této době obilí

Já vím. Zrovna jste chtěli.

 • nepořádejte svatbu ani zásnuby
Nevěsty, které zemřely před svatbou bez potomků, kteří by jim mohli dávat obětiny, jsou podle pověstí, v této době “ na honu“ na manžela. A někdo stojící v pěkném obleku v blízkosti oltáře je ta ideální oběť. V některých oblastech, hlavně venkovských, je zvykem pořádat tzv. svatby duchů (nebo spíše duší) pro děti. Tyto svatby se pořádají v době, kdy by zemřelé dítě dovršilo plnoletost. Někteří rodiče dokonce záměrně nechají během měsíce duchů na zemi peníze. Pokud je zvednete, očekává se, že se oženíte s duchem jejich zemřelého dítěte.
 • neroďte
Vím, lehce se to říká, hůř dělá…
 • nepořádejte pohřby
Ti z vás, kteří jste četli příspěvek o tchajwanských pohřebních striptérkách už asi víte proč – v této době je mezi živými hodně „starých“ duchů, kteří mohou čerstvě zemřelému ztížit celý proces. Tchajwanci v této době uklízejí hroby a nechávají tam falešné peníze pro duchy, které jim mají sloužit k nákupu věcí, které v podsvětí potřebují nebo k podplácení úředníků v podsvětí.
 • nestěhujte se ani nezačínejte podnikat

Dříve byly dokonce po dobu měsíce duchů některé obchody uzavřené.

 • jednoduše nedělejte nic, při čem potřebujete štěstí

 

 


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.