Nejčastější gramatické jevy na HSK

Nejčastější gramatické jevy na HSK

Jednotlivé příkladové věty jsou přeložené ve cvičení pod článkem.


1. také 他也去过中国
2. zdůrazňuje 你也太客气了
3. ukazuje, že kdyby se nějaká věc nestala, výsledek by byl stejný 你不说我也知道
4. (连)….也 stejně, dokonce (i) 他(连)北京也没去了


再三
1. znovu a znovu 他再三解释


1. 都了 都十二点了
2. všichni 我们都是捷克人
3. 连… 都 (dokonce) ani 她说的l连一句都听不懂


1. teprve 路上堵车,我10点才到单位上班
2. právě = 刚刚 我才到家,电话就响了
3. pouze 今天年才18岁
4. 才+V/ADJ+呢 zdůrazňuje 我才不相信你的话呢

一下子
1. náhle, za chviličku; dává se před sloveso 她好像一下子老了许多。

反而
1. naopak, místo toho 雨不但没停,反而下得更大了


1. ale, avšak, používá se za pomětem 我有许多话要说,却不知从何说起

多么
1. tak + přídavné jméno 这里的风景多么漂亮啊!

尤其
1. hlavně 他爱好体育,尤其喜欢踢足球

原来
1. původní, původně, předtím, ukazuje na něco, co se stalo před nějakou jinou událostí 他原来是那么说的,现在改口了

简直
1. prostě, zkrátka, ztěží, často naznačuje přehánění, lehkou nadsázku 我简直不能相信自己的耳朵

几乎
1. skoro, téměř 他几乎就要成功了


1. zdůrazňuje 我可着急了

万一
kdyby náhodou, ukazuje na hypotézu 万一计算错了,谁来负责?

万万
1. 万万+不/没 absolutně ne-/vůbec ne- 我万万没想到他这么无礼

幸亏
1. naštěstí, ještěže 幸亏你提醒了我要不我就迟到了

果然
1. skutečně, opravdu 她的设计果然不同凡响啊!

Cvičení
– ve cv. jsou přeložené věty ze zhrnutí gramatiky, v (téměř) každé větě jsem zvýranila slovo, které se pokuste přeložit (možnosti jsou: 也,再三,都,才, 一下子,反而,却,多么,尤其,原来,简直,几乎,可,万一,万万,幸亏,果然

1. Nerozuměl ani jednu větu
2. Nejenomže nepřestalo pršet, ale naopakpršelo ještě víc
3. Chci toho hodně říci, ale nevím odkud začít
4. Skoro uspěl
5. Znovu a znovu to vysvětluje
6. Miluje sport, hlavně fotbal
7. Jsem (strašně) nervózní
8. Ještěže si mi to připomenul, přišel bych jinak pozdě
9. Sotva jsem mohl věřit mým uším
10. Příroda tady je tak nádherná
11. Vůbec mě nenapadlo, že byl tak hrubý
12. Jeho návrhy jsou opravdu vyjímečné
13. To říkal předtím, teď to změnil
14. Nebyl ani v Pekingu
15. Vůbec nemůžu věřit tomu, co říkáš
16. Vy jste tak milý
17. Právě když jsem dorazila domů, zazvonil telefon
18. Všichni jsme Češi
19. Protože byla na ulici zácpa, dostal jsem se do práce v 10/ nedostal jsem se do práce před 10
20. Vypadá jakoby najednou prudce/náhle zestárl
21. je(bylo) dvanáct hodin
22. Tenhle rok mu bylo teprve 18
23. I kdyby si to neřekl, tak bych to věděl
24. Kdyby (náhodou) náš plán nevyšel, kdo bude odpovědný?


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.