Nejčastější gramatické jevy na HSK III

Nejčastější gramatické jevy na HSK III


1. od (místně i časově) 从星期一开始上课
2. podle, na základě 从外表看,他只有十七八岁


1. v (místně i časově) 他毕业于南京大学
2. ukazuje vůči komu/čemu, v čí prospěch = 对 印刷术的发明于人类非常有益
3. značí porovnávání 这个数字高于我们的统计结果


-používá se v psaném projevu
1. od 他自小就聪明
2. V + 自 ukazuje na zdroj; používá se s 来, 出,寄,引,选 我们班的同学来自2个国家


1. ukazuje na to komu/čemu, často se používá se slovesy 解释,说明,介绍 我向他表示了感谢
2. V + 向 飞, 通,走,冲,流,奔 poukazuje na směr/orientaci 我的卧室向东


1. 由…组成/构成/ V + 而成 skládat se z něčeho, obsahovat něco 这篇论文由三个部分构成
2. 由…引起 způsobit něco 我的发炎是由感冒引起的
3. ukazuje na způsob 我们的老板是由投票选出的
4. ukazuje na agenta 这件事由你去安排吧!


为….而 aby (cíl)… tak 他为了通过HSK8而努力学习

按照
按照 + kdo/co + sloveso podle koho čeho 我们已按照进度完成了这道工序


1. díky (čemu), na základě (čeho) 他总是凭经验解决难题
2. podle (toho), na základě toho 凭你一个人这样说,我们怎么能相信?


1. na základě 以新的标准衡量
2. 以 + skóre 中国队以三比一战胜了日本队
3. 以….为 这次的展览是以环境保护为主题的


1. 叫/让/给 + podst. jm./přídavné jm. 他叫姐姐弄得大吃一惊


1. B 被 A + V B je předmět, A je aktér děje, V sloveso 书被他借走了
2. B 被 A 称为 C B je A nazýváno C neboli A říká B C (B=C) 幼儿园老师有时被称为孩子王。

1. Od pondělí začíná výuka
2. Tato výstava se týká ochrany životního prostředí
3. Už od malička je chytrý
4. Učitelé v mateřských školách jsou někdy nazývánikrálové/vůdci dětí.
5. Čínští vojáci tři krát porazli japonské (skóre)
6. Způsobil své sestře velké překvapení
7. Jenom na základě toho, co ty sám říkáš, copak ti můžeme věřit?
8. Dokončili jsme tuto část procesu podle plánu
9. Školu zakočil v Pekingu
10. Posuzovat na základě nových stadardů
11. Vyřešil ten problém díky svým zkušenostem
12. Jeho zápal plic způsobilo nachlazení
13. Náš šéf byl vybrán na základě voleb (způsob)
14. Tato esej se skládá ze tří částí
15. Aby udělala HSK 8, pilně studuje
16. Tuto věc budeš zařizovat ty (agent)
17. Poděkoval jsem (směrem k němu) mu
18. Moje ložnice je směřována na východ
19. Vynález tisku přinesl (komu/čemu) lidstvu prospěl
20. Toto číslo převyšuje/je vyšší než to, co nám předtím vyšlo. (porovnání)
21. Spolužáci z mé třídy jsou ze 2 zemí
22. Podle jeho vzhledu bych si myslel, že má 17-18 let


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.