Jak vyplnit formulář žádosti o vízum do Číny

Jak vyplnit formulář žádosti o vízum do Číny

Jak vyplnit formulář:

Section 1. Information about yourself = Informace o vás
1.1 full name = celé jméno
surname = příjmení
middle name = prostřední jméno (pokud máte)
given name = křestní jméno
1.2 sex = pohlaví (f = žena, m = muž)
1.3 Chinese name if applicable = čínské jméno, pokud máte
1.4 current nationality = národnost
1.5 other or former name = jiné nebo bývalé jméno (pokud nemáte, nevyplňujete)
1.6 former nationality = vaše bývalá národnost (pokud se vaše národnost neměnila, nevyplňujte)
1.7 date of birth = datum narození (pozor na pořadí číslic – rok-měsíc-den)
1.8 place (province/state/coutry) of birth = místo (provincie/stát/země) narození
1.9 passport type = typ pasu (pokud jste „obyčejný člověk“ jako já, zatrháváte regular = běžný)
1.10 passport number = číslo pasu
1.11 date of issue = datum vydání (pasu) (opět si dejte pozor na pořadí číslic)
1.12 place (province/state/coutry) of issue = místo (provincie/stát/země) vydání
1.13 expiration date = datum vypršení (konce platnosti pasu)
1.14 your current occupation = vaše součastné zaměstnání
businessman, teacher or student = učitel nebo student
crew member of airlines, trains or ships = člen posádky letadla, vlaku nebo lodě
member of parliament, congressman or senator = člen parlamentu, kongresu nebo senátor
other (please specify) = jiné (prosím upřesněte)
government official = oficiální představitel vlády
staff of media = zaměstnanec médií
clergy = člen kněžstva

Section 2. Your visit to China = vaše návštěva do Číny
2.1 major purpose to your visit(s) to China = hlavní účel vaší návštěvy/návštěv do Číny
tourism = turismus
visiting relatives = návštěva příbuzných
business trip = obchodní cesta
transit = tranzit (pouze projíždíte)
study = studium
commercial performance = komernční účel
other (please specify) = jiné (prosím upřesněte)
as a crew member of airlines, trains or ships = jako člen posádky letadla, vlaku nebo lodě
as resident journalist = jako novinář na delší dobu
as journalist for temporary news coverage = jako novinář na krátkou dobu
as resident diplomat or consul in China = jako diplomat na delší dobu nebo konzul v Číně
official visit = oficiální návštěva
employment = zaměstnání

2.2 indended number of entries = zamýšlený počet vstupu na území
single entry valid for 3 months = jeden vstup platný po 3 měsíce
double entry valid for 6 months = dva vstupy platný po 6 měsíců
multi-entry valid for 6 months = více vstupů platných po 6 měsíců
multi-entry valid for 12 months = více vstupů platných po 12 měsíců

2.3 date of first possible entry into china = datum prvního vstupu do Číny

2.4 your longest inded stay in China = váš nejdelší zamýšlený pobyt v Číně

2.5 please list counties/cities and provinces in China in a time sequence = prosím vyjmenujte města a provincie v Číně časově za sebou

2.6 Normally, visa processing takes 4 working days. Do you request express or rush service by paying extra fee? = Běžně vyřízení víza trvá 4 pracovní dny. Chcete si požádat o expresní nebo urychlené vyřízení za příplatek?
express for 2-3 working days = expresní během 2-3 pracovních dnů
rush for 1 working day = urychlené za 1 pracovní den

Section 3. Your Health Condition and Previous Overseas Tour = Vaše zdravotní kondice a předchozí cesty
3.1 Have you ever been refused a visa for China? = Bylo vám někdy předtím odmítnuto vízum do Číny_
3.2 Have you ever been refused entry or deported from China? = Byl vám někdy odmírnut vstup nebo jste byli deportován z Číny?
3.3 Do you have any criminal record in China or in any other country? = Máte v Číně nebo v jiné zemi záznam v rejstříku?

3.4 Do you suffer from any of the following diseases?
mental diseases = mentální onemocnění
veneral diseases = venerické (pohlavní) onemocnění
leprosy = lepra
open tuberculosis = otevřená tuberkulóza
HIV posizive or AIDS = pozitivní HIV nebo AIDS
other infectious diseases = další infekční nemoci

3.5 Have you ever visited China before? = Navštívili jste už předtím Čínu?

3.6 If you select yes to any question from 3.1 to 3.4, you do not lose eligibility for visa application. Please give detailed reasons for your answer. = Pokud na jakoukoliv otázku z 3.1 do 3.4 odpovíte ano, neznamená to, že nesplňujete podmínky pro získání víza. Prosím poskytněte odůvodnění vaší odpovědi.

Section 4.Your contact information = vaše kontaktní informace
4.1 name of your emoloyer or school = jméno zaměstnavatele nebo školy
4.2 daytime phone number = denní telefoní číslo
4.3 address of your employer or school = adresa zaměstnavatele nebo školy
4.4 nigttime phone number = noční telefoní číslo
4.5 your home address = vaše adresa (v ČR)
4.6 your email = email
4.7 name of inviter, contact or your relative in China = jméno toho, kdo vás do Číny pozval, vaše kontaktu nebo příbuzného
4.8 phone number of your contact = telefoní číslo vašeho kontaktu
4.9 address of inviter, contact or your relative in China = adresa toho, kdo vás do Číny pozval, vaše kontaktu nebo příbuzného
4.10 email of your contact = email toho, kdo vás do Číny pozval, vaše kontaktu nebo příbuzného

Section 5. Other declaration = další prohlášení
If there is more information to declare, please give information below = pokud chcete oznámit něco dalšího, prosím napište vaše sdělení

Section 6. Application form completed by another person = žádost vyplněna jinou osobou
If this application was cmpleted by another person on behalf of you, please have the person complete this section = Pokud za vás tento formulář vyplňoval někdo jiný, ať prosím on/ona vyplní tento oddíl
6.1 Name of person completing the form = jméno osoby, která vyplnila tento formulář
6.2 Relationship to the applicant = vztah k žadateli
6.3 Address and phone number of that person = adresa a telefonní číslo
6.4 Signature of that person = podpis

Section 7. Important = Důležité
I have read and understood all questions in this application. I shall be fully responsible for the answers and the photo, which are true and correct. I understand that type of vise, number of entries and duration of each stay will be decided by consuls, and any false, misleading or incomplete statements may result in the refusal of visa for or denial of entry into China. Přečetl/a jsme si a rozumím všem otázkám v této žádosti. Jsem plně odpovědná za odpovědi i fotografii, které jsou pravdivé a správné. Rozumím tomu, že typ víza, počet vstupů a délka jednotlivých pobytů bude rozhodnuta konzuly a jakákoliv nepravdivá, zavádějící nebo nekompletní výrok může vyustit v odmítnutí vydání víza nebo zákazu vstupu do Číny.


3 Responses »

  1. I delight in, lead to I discovered exactly what I used to be looking for. You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

  2. Dobry den,

    Co vyplnujem do policka LOCAL ID/ citizenship type?
    Dakujem

  3. Dobrý den,

    mělo by se jednat o číslo občanského průkazu. Pro jistotu můžete kontaktovat konzulární oddělení čínské ambasády v Praze (+420 233 028 888 Po – Pá : 9:00 – 11:30 ).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.