Rozpolcené Japonsko a navenek jednotná Jižní Korea

Rozpolcené Japonsko a navenek jednotná Jižní Korea

Na první pohled, a zejména ve srovnání se svou severní sestrou, je Jižní Korea stabilní země, jednotně usilující o ekonomický růst a pokrok mírovou cestou.
Skutečnost je ale jiná. Korea je, jak co se týče svých obyvatel, tak i novinářů a akademické obce rozpolcená, na konzervativce a liberály. Pro ilustraci uvedu několik příkladů, které nejlépe ilustrují kontrast mezi těmito dvěma skupinami.
Pravděpodobně největší rozpolcenost je co se týče názorů na Severní Koreu. Konzervativci pohlíží na Severní Koreu nepřátelsky. Jako nepřekonatelný problém vidí přístup Severní Korei k lidským právům a fakt, ze vlastní nukleární zbraně. V kontrastu k něm vidí liberálové v nacionalistické světle a tudíž věří ve spolupráci se Severní Koreou, která povede ke sjednocení.
S tímto rozdílem je spojen i rozdílný pohled konzervativců a liberálů na možné spojenectví se Spojenými státy a Čínou. Konzervativci podporují spíše spolupráci se Spojenými státy, zatímco liberálové se přiklánějí k Číně.
Možná vám v tuto chvíli připadají konzervativci sympatičtější, je ale zásadní nezapomenout, jaké jsou možné důvody jejich postoje. Domnívám se, že to jsou především ekonomické důvody. Spojenectví se Spojenými státy otvírá dveře na mnohé zahraniční trhy a zároveň pro velké zahraniční investice. Liberálové vnímají tuto situaci jako zesilující sociální nerovnost a nespravedlnost, a proto se zaměřuje na zakládání a posilování odborů.
Ptáte se, jak je možné, že navenek vypadá Korea tak jednotně? Odpověď je jednoduchá. Konzervativci mají pod svým pomyslným palcem nejen nepoměrně větší množství financí, ale také přístup ke sponzorům a podpoře ze Spojených států.

V Japonsku není finanční nerovnost mezi konzervativci a liberály tak výrazná. Hlavní oblast jejich rozporu je známá široké veřejnosti – je to rozdílný přístup k minulosti. Zatímco konzervativci nevidí v historii Japonska nic, za co by se měli omlouvat, liberálové připouštění, že Japonskou v minulosti „pochybilo“. Hlavní argument konzervativců je fakt, ze až by se mohlo zdát, že se Japonsko v minulosti chovalo agresivně, bylo to jen proto, že se Japonsko snažilo pomoci okolním státům zbavit se koloniálních velmocí.
Podobně jako v Korei, japonští konzervativci podporují USA. Ale japonští liberálové se, v kontrastu s těmi korejskými, nepřiklání k Číně, nýbrž věří, že Japonsko žádné spojence nepotřebuje. Je ale nutno říci, že Čínu považují za slibného partnera.

Tak nevím, jestli bych v Korei a v Japonsku byla spíše konzervativec nebo liberál. Pokud vy v tom máte jasno, také máte něco na srdci, pište do komentářů.

 


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.