Čínský pravěk aneb Číňané na lyžích

Čínský pravěk aneb Číňané na lyžích

Určitě jste se v hodinách dějepisu setkali se zmínkou o starověké nebo i pravěké Číně. Informace jsou většinou suchopárné a zahrnují jen čínské objevy nebo rozsah čínské říše. Mé výpisky z knihy Vladimíra Liščáka Dějiny Číny, Taiwanu a Tibetu v datech vás určitě přesvědčí o tom, že Čína je mnohem zajímavější.


3 milióny let př.n.l. se v Číně objevuje první příslušník rodu Homo neboli člověk. Zajímavostí je, že byl i příležitostným kanibalem – pojídal mozky mrtvých.

Již od 5 tisíc let př.n.l. jsou doklady o pečlivém pohřbívání mrtvých, kteří byli pohřbívání se svými příbuznými (ne za živa) a s rituálními obětinami (např. prasata).

Z doby kolem 4 tis. let př.n.l. existují důkazy o skapulimancii (věštění z kostí). Věštění probíhalo tak, že se kost nahřívala nad ohněm a ze vzniklých prasklin se odvozovali šťastné nebo nešťastné události.

Taiwan, který je dnes ostrovem, byl v ještě době kolem 15 000 let př.n.l. součástí čínské pevniny, oddělil se až vzestupem hladiny moře.

Z přibližně stejné doby existují důkazy (kresby na stěnách), že Číňané uměli lyžovat.

Období 10 000 až 9 000 př.n.l. charakterizují první důkazy o domestikaci zvířat, přičemž prvním domestikovaným zvířetem byl vepř. Určitě všichni víte, že v Číně je možné si v některých restauracích objednat k jídlu psí maso. Myslím, že je to kvůli tomu, že už od této doby byl pes chován stejně jako vepř – tedy ne jako domácí mazlíček, ale pro maso. Pro ty z vás, kteří se ušklíbají, že je nelidské jíst psa, mám zprávu, že mnoho jiných národů (např. Britové) nás považují za barbary, kteří jí králíka, který je v dnešní Británie považován téměř výhradně za domácího miláčka.

Kolem 6 000 př.n.l. se datují počátky písma a to ryté na želvích krunýřích.

Ještě předtím (kolem 7 5000) byl údajně v Číně vytvořen nejstarší člun na světě.

Z pozdější doby existují důkazy o tom, že Číňané provozovali žonglování a vyráběli si proto i zdobené žonglérské koule.

V době 4 800 až 3 600 byli v Si-an mrtví pohřbívali v hrobech ve skrčené i natažené poloze a co je zajímavější, děti byly pohřbívány v nádobách.

Z přibližně stejné doby existují i důkazy o lidských obětech.

Jak si Číňané tradičně představovali vznik světa
V podstatě tak, že jsme se vylíhli – mýtický člověk Pchan-ku, byl velkém vejci (symbolizuje chaos), které se samo od sebe rozbilo. Z jeho vrchní skořápky vytvořil nebe a ze spodní zemi. Podle jiného zdroje se však narodil z pěti živlů a nebe i zemi vytesal kladivem.

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *