Category Archives: Zajímavosti a šoky

Cizincem v Číně – kdo je víc?

Cizincem v Číně – kdo je víc?

Být cizincem v Číně, zvláště pokud nejste Asiat a tudíž na vás jde hned vidět, že nejste „místní“, má nějaké ty nevýhody a spoustu výhod.
Read the rest of this entry

Flákáme oproti Číňanům a Korejcům školu?

Flákáme oproti Číňanům a Korejcům školu?

Doba základní a střední školy pro mě byla nejen časem učení, ale i dobou chození „ven“ s kamarády, brigád, chozením do klubů a na koncerty a s tím i související kreativitou při omlouvání zameškaných hodin.

Současní čínští a korejští studenti základních a středních škol ve velkých městech teď zažívají krušné časy.
Střední škola většinou začíná mezi sedmou a osmou hodinou, ale podle slov mých asijských přátel, bylo mnoho z jejich spolužáků rodiči „motivováno“, aby do školy chodili už na 5:30, protože ranní učení je to nejefektivnější. Read the rest of this entry

Láska a sex v Číně

Láska a sex v Číně

V Číně přetrvává vůči sexu mnohem konzervativní přístup než na jaký jsme zvyklí u nás. Například na středních školách se v hodinách biologie, když přijde řeč na mužské a ženské tělo, probírá toto téma s chlapci a dívkami odděleně a to dokonce tak, že kluci probírají jen tělo muže a naopak studentky tělo ženy. Pro zajímavost, stejný přístup je i na školách v Jižní Korei.
Read the rest of this entry

Pět dokladů nutných pro spokojený život v Číně

Pět dokladů nutných pro spokojený život v Číně

Jaké doklady tvoří tzv. pět dokladů, bez kterých by jste byli jako Číňané naprosto ztraceni ? Víte, že pro zíslání jednoho z nich, musíte čínské vládě přislíbit, že po prvním dítěti, už další mít nebudete?

Obrázek ilustruje nespokojenost s nízkými příspěvky na děti (viz. poslední doklad 独生子女证); ukazuje ženu z vesnice (女村女孩), jak předává doklad, ve kterém slibuje, že bude mít jen jedno dítě (独生子女证) úředníkovi provinci Hubei (湖北省) a dostává za to finanční odměnu ve výši 10 fenů (奖励10分). Částka je poněkud nadsazená (nebo spíše „podsazená), odpovídá totiž 30 českým halířům (10 fenů je čínská mince s nejmenší hodnotou)
Read the rest of this entry

Jak „vylepšujeme čínštinu“

Jak „vylepšujeme čínštinu“

Začalo to vcelku nevině – na odpověď 不谢 (není zač), jsem odpověděla 应该谢, což jsem zamýšlena jako pokračování hovoru:
A: 谢谢 děkuji
B: 不谢 není zač
A: 应该谢 ale je (je třeba poděkovat)
Samozřejmě nikdo nepochopil co tím chci říci, ale podařilo se mi vysvětlit, co jsem tím zamýšlela.
Read the rest of this entry

Bambusová žena

Bambusová žena

Na čínštině se mi moc líbí, jak se prolíná slovní zásoba a čínská kultura. Příkladem je např. slovo – 竹夫人(zhu2fu1ren2) neboli „bambusová žena.“ Tento název vznikl z toho, jak se tento bambusový válec s dírami používá – tedy jako pomůcka pro spaní (nebo spíše mazlení) v horkých letních dnech.

zdroj obrázku: http://album.udn.com/community/img/PSN_PHOTO/mysterian/f_5801992_1.

Na českém trhu se bambusová žena podle mých informací nedá koupit, můžete však využít mazlícího polštáře, který je pro naše zeměpisné podmínky více vhodný,