Author Archives: Země Draka

Pět dokladů nutných pro spokojený život v Číně

Pět dokladů nutných pro spokojený život v Číně

Jaké doklady tvoří tzv. pět dokladů, bez kterých by jste byli jako Číňané naprosto ztraceni ? Víte, že pro zíslání jednoho z nich, musíte čínské vládě přislíbit, že po prvním dítěti, už další mít nebudete?

Obrázek ilustruje nespokojenost s nízkými příspěvky na děti (viz. poslední doklad 独生子女证); ukazuje ženu z vesnice (女村女孩), jak předává doklad, ve kterém slibuje, že bude mít jen jedno dítě (独生子女证) úředníkovi provinci Hubei (湖北省) a dostává za to finanční odměnu ve výši 10 fenů (奖励10分). Částka je poněkud nadsazená (nebo spíše „podsazená), odpovídá totiž 30 českým halířům (10 fenů je čínská mince s nejmenší hodnotou)
Read the rest of this entry

Čínské noviny

Čínské noviny

Každý kdo chce poznat čínskou kulturu, by si měl alespon jednou prolistovat, nebo v ideálním případě přečíst, čínské noviny. Proč je to důležité i pro člověka, který neumí říct čínsky ani „dobrý den“? Protože i při pouhém listování si lze povšimnout velkých rozdílů mezi českými a čínskými novinami, z nichž podle mě asi největší je obrovský počet inzerátů patrájících po ztracených lidech a dětech (pokud chcete takové inzeráty najít, je většinou třeba si koupit lokální noviny)

zajímavosti
název čínských novin je často napsaná podle kaligrafického vzoru nějaké slavné čínské osobnosti – např. v případě 人民日报 (Renmin ribao) je tím slavným vzorem Mao Zedong
– na první stránce novin nahoře většinou najdete jak datum podle našeho evropského kalendáře (公历/阳历), ale i podle tradičního čínského lunárního kalendáře (阴历)
– na přední straně (často pod názvem) se nachází tzv. 出版好, což je seriové číslo novin, pokud ho noviny nemají, tak jsou nelegální (já jsem se bohužel za dobu svého pobytu v Číně se nelegálníma novinama nesetkala)
– největší čínské noviny jsou 人民日报 (renmin ribao) a 光明日报 (guangmin ribao)
Read the rest of this entry

Jak „vylepšujeme čínštinu“

Jak „vylepšujeme čínštinu“

Začalo to vcelku nevině – na odpověď 不谢 (není zač), jsem odpověděla 应该谢, což jsem zamýšlena jako pokračování hovoru:
A: 谢谢 děkuji
B: 不谢 není zač
A: 应该谢 ale je (je třeba poděkovat)
Samozřejmě nikdo nepochopil co tím chci říci, ale podařilo se mi vysvětlit, co jsem tím zamýšlela.
Read the rest of this entry

Nejčastější gramatické jevy na HSK III

Nejčastější gramatické jevy na HSK III


1. od (místně i časově) 从星期一开始上课
2. podle, na základě 从外表看,他只有十七八岁


1. v (místně i časově) 他毕业于南京大学
2. ukazuje vůči komu/čemu, v čí prospěch = 对 印刷术的发明于人类非常有益
3. značí porovnávání 这个数字高于我们的统计结果
Read the rest of this entry

Nejčastější gramatické jevy na HSK

Nejčastější gramatické jevy na HSK

Jednotlivé příkladové věty jsou přeložené ve cvičení pod článkem.


1. také 他也去过中国
2. zdůrazňuje 你也太客气了
3. ukazuje, že kdyby se nějaká věc nestala, výsledek by byl stejný 你不说我也知道
4. (连)….也 stejně, dokonce (i) 他(连)北京也没去了

Read the rest of this entry

Nejčastější gramatické jevy na HSK II

Nejčastější gramatické jevy na HSK II

Jednotlivé příkladové věty jsou přeložené ve cvičení pod článkem.


1. ukazuje na množství, kvantitu 他一次就考过了HSK
2. ukazuje na to, že se něco stalo brzy 他九点就睡觉了
3. ukazuje na to, že jedná událost následovala hned po jiné 我一听就明白
4. význam „jenom“ = 只 昨天就他没参加了
5. ukazuje na to, že se něco se za chvíli/rychle stane 我这就去
6. „určitě“ 银行就在这里
Read the rest of this entry

Jak se stát z rolníka dělníkem a nepřijít při tom na buben

Jak se stát z rolníka dělníkem a nepřijít při tom na buben

Tento problém je v současnosti horkým bramborem čínských velkoměst. V Číně se totiž veškeré obyvatelstvo dělí na obyvatele měst 城市人 (cheng2shi4ren2) neboli 市民 (shi4min2) a obyvatelé vesnic 农村人 (nong2cun1ren) neboli 农民 (nong2min2). Read the rest of this entry

Bambusová žena

Bambusová žena

Na čínštině se mi moc líbí, jak se prolíná slovní zásoba a čínská kultura. Příkladem je např. slovo – 竹夫人(zhu2fu1ren2) neboli „bambusová žena.“ Tento název vznikl z toho, jak se tento bambusový válec s dírami používá – tedy jako pomůcka pro spaní (nebo spíše mazlení) v horkých letních dnech.

zdroj obrázku: http://album.udn.com/community/img/PSN_PHOTO/mysterian/f_5801992_1.

Na českém trhu se bambusová žena podle mých informací nedá koupit, můžete však využít mazlícího polštáře, který je pro naše zeměpisné podmínky více vhodný,

 

Tóny v čínštině

Tóny v čínštině

Tóny v čínštině

 • čínština má 4 tóny
 • tóny se při přepisu v latince značí buď značkou nad samohláskou v dané slabice nebo číslem
 • přepis do latinky se nazývá pinyin (také jako pchin-jin)
  • kromě pinyinu existují i další druhy přepisů – např. česká transkripce nebo Wade-Giles
 • Před studiem čínský tónů doporučuji naučit se čtení čínských souhlásek
  • např. v následujících příkladech je psané  „b“, které čteme jako [p]
 • první tón se značí rovnou čarou nebo číslem 1
  • takže pinyin slabiky bi je buď nebo bi1
 • druhý tón se značí stoupavou čarou (jako česká čárka) nebo číslem 2
  • takže pinyin slabiky bi je to buď nebo bi2
 • třetí tón se značí stoupavou a klesavou čarou (tedy v podstatě háčkem) nebo číslem 3
  • takže pinyin slabiky bi je to buď nebo bi3
 • čtvrtý tón se značí čárou klesavou (tedy je to opak druhého tónu) nebo číslem 4
  • takže pinyin slabiky bi je buď nebo bi4

 

Jak se naučit tóny

 • Na internetu je řada videí a cvičení, které Vám pomohou se tóny naučit
  • na konci této sekce najdete odkazy na doporučené videa
 • Obecné instrukce
  • První tón je plochý, beze změny,  při vyslovování ani neklesáte ani nestoupáte
  • Při druhém tónu je  stoupnout hlasem, takže při vyslovování začínáte níž a stoupáte (jako když v češtině tvoříte otázku)
  • U třetího tónu je třeba hlasem klesnout a hned poté stoupnout (jako když si nejsme jistí a říkáme hm)
  • Při čtvrtém tónu  klesnete hlasem, tady začínáte vysoko a prudce klesnete (tedy jako byste říkali fuj)
 • Doporučená videa:

Pravidla pro změny tónů

 • Aby nebyly věci tak jednoduché, tak v některých případech vyslovujete jiné tóny, než které jsou zapsány.
  • Proč? Je to kvůli usnadnění výslovnosti.
 • Dva třetí tóny
  • pokud jsou vedle sebe dva třetí tóny, pak se z prvního stává druhý tón
  • 你好(nǐhǎo => níhǎo).
 • 2. Jedna (一)
  • Pokud je číslovka „jedna“ (一), která se samostatně vyslovuje v prvním tónu, následována prvním, druhým nebo třetím tónem, tak se z ní stává čtvrtý tón
  •  一些(yīxiē => yìxiē).
  • Pokud je číslovka „jedna“ (一), která se samostatně vyslovuje v prvním tónu, následována čtvrtým tónem, tak se z ní stává druhý tón
  •  一不半(yībàn => yíbàn).
 • 3. Záporka (不)
  • Pokud je záporka (不), která se samostatně vyslovuje ve čtvrtém tónu, následována čtvrtým tónem, stává se z ní druhý tón.
  • 不要(bùyào => búyào)

 

Proč jsou tóny důležité

 • Tóny v čínštině jsou důležité proto, že ovlivňují význam slov a tedy i celé věty
  • Příklad z praxe: Číňané mají velmi rádi čínské knedlíčky plněné zeleninou a/nebo masem nazývané shui3jiao3 水饺. Můj kamarád,  který má stejně jako já čínštinu jako druhý jazyk, si chtěl knedlíčky od mladé prodavačky koupit. Protože ho zajímala cena, chtěl se zeptat, kolik knedlíčky stojí (水饺多少钱? shui3jiao3 duo1shao3 qian2). Spletl však tóny a řekl 睡觉多少钱?(shui4jiao4 duo1shao3 qian2), tedy: „Kolik peněz za vyspání se?
  • Příklad  z praxe (tentokrát můj osobní): První půlrok svého studia v Číně jsem se vypravila do čínské IKEA. Maminka mé čínské kamarádky se mě ptala, co tam bylo pěkného Myslela jsem si, že odpovídám, že pandy (takové ty plyšové pandy). Zarazil mě proto její dotaz, jak je možné, že tam byli muži nahoře bez. Po chvíli zmatení se ukázalo, že jsem místo panda 熊猫 (tedy xiong2mao1) řekla 胸毛 (xiong1mao2) tedy „chlupy na hrudi“ …. :)
 • Příklady různých významů slabik v různých tónech
  •  mā = 妈 = matka
   – má = 麻 = zkřehlý (známější význam je hemp = konopí, marihuana)
   – mǎ = 马 = kůň
   – mà = 骂= nadávat, klít
  • – dī = 低 = nízký
   – dí = 笛 = flétna
   – dǐ = 底 = konec
   – dì = 地 = země
  • – yē = 椰 = kokosový ořech
   – yé = 爷 = dědeček
   – yě = 也 = také
   – yè = 页 = stránka
  • – fū = 肤 = kůže
   – fú = 浮 = plavit se
   – fǔ = 斧 = sekera
   – fù = 富 = bohatý

 

Co dělat, když Vám tóny nejdou

 • Z mé zkušenosti při studiu tónu vůbec nezáleží na tom, zda máte či nemáte hudební sluch. Pomůže Vám jen to, pokud už ovládáte nějaký jiný tónový jazyk.
 • Dělejte si co nejvíce poslechů a pokud je to možné, vyrazte kamkoliv, kde čínštinu uslyšíte (ať už do Číny nebo do Sapy).
 • Pokud se čínsky učíte jen kvůli dovolené, příliš se tím netrapte. Pokud se čínsky učíte na vysoké škole, trápit byste se měli (zvláště pokud máte před zkouškou z fonetiky). Dobrá zpráva ale je, že pokud vytrváte, tak se to opravdu zlomí a tóny začnete rozlyšovat.